Steun Stichting Vriendenconcerten
en word Vriend of Donateur van ons

Alle vormen van steun kunnen wij goed gebruiken. Periodieke schenkers, eenmalige donateurs of als Vriend van Stichting Vriendenconcerten. Alle donaties zullen volledig ingezet worden om onze getalenteerde musici de juiste vergoeding te geven voor de hoogstaande kwaliteit die u van ons gewend bent.

Want daar doen we het voor: voor u als ons publiek, voor de muziek en voor een serieuze, eigenzinnige en bijzondere concertserie van topkwaliteit. Wij willen mensen raken.

Dat is waar Pamela, oprichter van Vriendenconcerten, samen met andere topartiesten en aanstormend talent, altijd naar streeft. Hun ziel en zaligheid zit in de muziek. Dus laat u verzekerd zijn dat uw aanwezigheid en betrokkenheid boven alles gewaardeerd wordt!

Van de steun aan de creatieve sector komt vrijwel niets bij zzp'ers, series en/of musici terecht. Alles en iedereen die buiten het subsidiestelsel valt, valt veelal buiten de boot. Met uw bijdrage maakt u het ons mogelijk om het voortbestaan én de kwaliteit van de serie te waarborgen. We kunnen dan alle artiesten een reële gage uitbetalen.

Daarom doen we een oproep, een hartenkreet zelfs om, als u het missen kunt, ook ons te helpen. Wij zouden daar heel dankbaar voor zijn en u kunt wellicht nog meer genieten met het idee een steentje bijgedragen te hebben aan de continuïteit van deze mooie serie.

Nogmaals: Elke financiële donatie wordt volledig gebruikt om de musici te betalen en ook volgende seizoen(en) mooie programma’s te kunnen blijven maken.

We stellen uw steun zeer op prijs!

Bestuur Stichting Vriendenconcerten

 
Word Vriend van ons

Stichting Vriendenconcerten heeft in afgelopen jaren al veel bereikt:

  • Afwisselende aparte programmering gegeven door topartiesten
  • Masterclasses door (inter)nationale musici
  • Workshops voor kinderen en amateurs
  • Wereld- en Nederlandse premières
  • Presenteren van een nieuwe generatie (top) talent
  • Concerten met jeugdorkesten en koren
  • Multidisciplinaire concerten, zoals theaterconcerten, literaire concerten en in samenwerking met een live-music painter
  • Concerten in combinatie met wijn- whisky- en wodka proeverijen
  • Concert/diner-arrangementen met gerenommeerde restaurants buurt Nieuwmarkt
  • Erkenning door gerenommeerde fondsen en toekenning culturele ANBI-status

 
Vriend worden

Graag verwelkomen wij u als nieuwe Vriend. Word Vriend à € 50 per concertseizoen, of Gezinsvriend* à € 75 per concertseizoen. U betaalt als Vriend aanzienlijk minder voor een kaartje. Onze ‘Culturele ANBI’ status geeft daarbij mogelijk belastingvoordeel.

* geldig voor alle leden van een gezin.

Aanmelden als nieuwe Vriend

 
Word Donateur van ons

Stichting Vriendenconcerten is als culturele ANBI geregistreerd. U kunt vanwege de culturele ANBI-status profiteren van een extra belastingaftrek. Dankzij de Geefwet kunt u bij uw belastingaangifte uw schenking nu verhogen met een ‘culturele multiplier’ van 25%. (afhankelijk van bepaalde voorwaarden.). Met andere woorden, u kunt 125% aftrekken van uw inkomstenaangifte. Zie site belastingdienst voor meer informatie hierover: Culturele ANBI

De serie is natuurlijk het meest geholpen met meerjarige donaties, maar ook de kleinste giften stellen wij zeer op prijs. U schenkt één keer een bedrag, of zelfs voor meerdere jaren en wij zijn u voor altijd erkentelijk! Al het geld dat wij ontvangen komt ten goede aan de kwaliteit van onze concertserie. Helpt u ons?

Voor gedetailleerde informatie over Stichting Vriendenconcerten, zie www.vriendenconcerten.nl of neem contact op via info@vriendenconcerten.nl

Culturele ANBI

Helpt u ons?
U schenkt één keer een bedrag, of zelfs voor meerdere jaren en wij zijn u voor altijd erkentelijk! Al het geld dat wij ontvangen komt ten goede aan de kwaliteit van onze concertserie.

Eenmalige donatie
U schenkt één keer een bedrag. Voor eenmalige donaties geldt dat deze aftrekbaar zijn als het totaal aan gedane giften aan erkende goede doelen in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van €60,-. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.belastingdienst.nl.

Wilt u een eenmalige donatie doen? Dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Vriendenconcerten op IBAN NL45ABNA053.76.04.693 onder vermelding van eenmalige donatie. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

Periodieke schenking
Wilt u Stichting Vriendenconcerten structureel steunen? Als u uw schenking toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en in een onderhandse akte (zonder tussenkomst van een notaris) vastlegt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

De voordelen op een rij:
• U mag het hele bedrag van uw schenking aftrekken van uw belastbaar inkomen
• Stichting Vriendenconcerten is voor minimaal 5 jaar verzekerd van uw steun
• Uw hele gift komt ten goede aan Stichting Vriendenconcerten omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen.

Aanmelden als Periodieke Schenker:
Er zijn twee manieren om uw periodieke schenking te regelen:
1. Download het formulier en stuur het ingevuld naar ons op.
2. Neem contact op met ons en wij regelen alles voor u.


Op www.belastingdienst.nl/giften vindt u de voorwaarden voor het aftrekken van eenmalige en periodieke giften. Neem in alle gevallen zelf contact op met uw belastingadviseur of met de belastingdienst, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.

Rekenvoorbeelden:
Voorbeeld 1

Een donateur van Stichting Vriendenconcerten verdient €40.000,- per jaar, met een belastingtarief van 42%. Tot voor kort gaf hij €150,- aan giften per jaar. Door periodiek te schenken op basis van de overeenkomst is zijn schenking aftrekbaar van de belasting. Als hij nu €258,- geeft aan Stichting Vriendenconcerten, krijgt hij hiervan €108,- terug van de belasting (42% van €258,-). Zijn nettobetaling blijft dus €150,- (€258,- minus €108,-).

Voorbeeld 2
Een donateur heeft een verzamelinkomen van €60.000,- per jaar, met een belastingtarief van 52%. Zij wil een schenking doen aan Stichting Vriendenconcerten van €800,-. Door periodiek te schenken op basis van een overeenkomst is haar hele schenking aftrekbaar van de belasting. Zij krijgt dus 52% van €800,- terug: €416,-. Haar nettobetaling is €384,-.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons via info@vriendenconcerten.nl.