Stichting Vriendenconcerten is als culturele ANBI geregistreerd. Steeds meer mensen besluiten een cultureel doel te ondersteunen met een gift. U kunt vanwege de Culturele ANBI-status profiteren van een extra belastingaftrek. Dankzij de Geefwet kunt u bij uw belastingaangifte uw schenking nu verhogen met een ‘culturele multiplier’ van 25%. (afhankelijk van bepaalde voorwaarden).

Zie site belastingdienst voor meer informatie hierover:
Culturele ANBI


Uw eenmalige of periodieke schenking is voor Stichting Vriendenconcerten van zeer grote betekenis. Maar ook de kleinste gift is welkom. En noodzakelijk, om de toekomst van de organisatie te waarborgen, de hoge kwaliteit te kunnen behouden, innovatief te blijven en van maatschappelijk belang te kunnen zijn.

Eenmalige donatie
U schenkt één keer een bedrag en wij zijn u voor altijd erkentelijk. En u beleeft er zelf ook plezier aan omdat al het geld dat wij ontvangen ten goede komt aan de kwaliteit van onze concertserie. Voor eenmalige donaties geldt dat deze aftrekbaar zijn als het totaal aan gedane giften aan erkende goede doelen in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van €60,-. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.belastingdienst.nl.

Wilt u een eenmalige donatie doen? Dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Vriendenconcerten op IBAN NL45ABNA053.76.04.693 onder vermelding van eenmalige donatie. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

Periodieke schenking
Wilt u Stichting Vriendenconcerten structureel steunen? Als u uw schenking toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en in een onderhandse akte (zonder tussenkomst van een notaris) vastlegt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

De voordelen op een rij:
• U mag het hele bedrag van uw schenking aftrekken van uw belastbaar inkomen
• Stichting Vriendenconcerten is voor minimaal 5 jaar verzekerd van uw steun
• Uw hele gift komt ten goede aan Stichting Vriendenconcerten omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen.

Rekenvoorbeelden:

Voorbeeld 1
Een donateur van Stichting Vriendenconcerten verdient €40.000,- per jaar, met een belastingtarief van 42%. Tot voor kort gaf hij €150,- aan giften per jaar. Door periodiek te schenken op basis van de overeenkomst is zijn schenking aftrekbaar van de belasting. Als hij nu €258,- geeft aan Stichting Vriendenconcerten, krijgt hij hiervan €108,- terug van de belasting (42% van €258,-). Zijn nettobetaling blijft dus €150,- (€258,- minus €108,-).

Voorbeeld 2
Een donateur heeft een verzamelinkomen van €60.000,- per jaar, met een belastingtarief van 52%. Zij wil een schenking doen aan Stichting Vriendenconcerten van €800,-. Door periodiek te schenken op basis van een overeenkomst is haar hele schenking aftrekbaar van de belasting. Zij krijgt dus 52% van €800,- terug: €416,-. Haar nettobetaling is €384,-.

Op www.belastingdienst.nl/giften vindt u de voorwaarden voor het aftrekken van eenmalige en periodieke giften. Neem in alle gevallen zelf contact op met uw belastingadviseur of met de belastingdienst, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.

Er zijn twee manieren om uw periodieke schenking te regelen:
1. Download het formulier en stuur het ingevuld naar ons op.
2. Neem contact op met ons en wij regelen alles voor u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@vriendenconcerten.nl.

 
Our website is protected by DMC Firewall!