BESTUUR
De Stichting heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur bestaande uit: 
- Voorzitter:  Igor Wortel, CEO & Founder bij Phalanxes 
- Penningmeester: Jan Hondeveld, oud-manager Postkantoren bv.
- Bestuurslid: Ascon van der Westen, Directeur Holland Art Centre
- Bestuurslid:
Nellie Cornelisse, Musicus
- Bestuurslid: Helen Couwenberg, Co-founder cultuurzaal Het Stadsparadijs

 
COMITÉ VAN AANBEVELING 
Jan Wijn: Pianist, hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam 
Godfried Hoogeveen: Cellist, voormalig solo-cellist Koninklijk Concertgebouworkest en hoofdvakdocent Koninklijk Conservatorium Den Haag
Quirijn van Regteren Altena: Contrabassist, o.a. Asko|Schönberg, hoofdvakdocent Koninklijk Conservatorium Den Haag
Ton Boersma: oud-voorzitter Amsterdamse Kunstraad
Albert van der Schoot - cultuurfilosoof
 

Artistiek leider: Pamela Smits, celliste
PR en Marketing: Igor Wortel - CEO en founder bij Phalanxes/ITW                                                                   Management solutions.


Stichting Vriendenconcerten

Postadres: Borneolaan 251, 1019 HZ Amsterdam
Email: info@vriendenconcerten.nl
Telefoon: +31 6 30760224
RSIN nr: 853083320
KvK: 58545263                                                     
IBAN: NL45ABNA 053.760.4693
 
 
ANBI FC
 
 
Zakelijk

Stichting Vriendenconcerten is geoormerkt als culturele ANBI. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De inkomsten worden gegenereerd uit kaartverkoop, fondsen, subsidies en donaties. De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting en vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. De Stichting communiceert helder en transparant over de wijze waarop gelden worden geworven, de besteding van de middelen en beoogde resultaten. De Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De jaarrekening wordt opgesteld door Freen & Co accountantskantoor te Amsterdam, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.Voor onze ANBI- verslaglegging verwijzen wij u graag naar onderstaand vigerend beleidsplan met financiële prognose en jaarrekening. Deze gegevens alsmede onze statuten zijn eveneens opvraagbaar bij de Stichting. Voor meer informatie stuur een e-mail aan info@vriendenconceren.nl.

Downloads

 
   

 

Our website is protected by DMC Firewall!